Hotline
0979891929

Hóa chất lò hơi VKC-5000

Mã SP:
- VKC-5000: Poly-Phosphate、Dispersant (Việt Nam) Chống cáu cặn, lắng tụ trong nồi hơi.
 
Thông tin chi tiết
Bình luận