Hotline
0979891929

Hướng Dẫn

LÀM VIỆC AN TOÀN VỚI HÓA CHẤT

LÀM VIỆC AN TOÀN VỚI HÓA CHẤT

Bỏng axit là một trong những tai nạn khá nghiêm trọng, cần phải được cấp cứu và điều trị nhanh chóng. Một vài kiến thức dưới đây sẽ giúp bạn sơ cứu để giúp nạn nhân có thể hạn chế được rủi ro.

Chi tiết...